UR-GE

URGE Destekleri: Ekonomi Bakanlığı tarafından “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi”
hakkında çıkan 2010/8 nolu tebliğ ile firmaların bir iş birliği kuruluşunun önderliğinde geliiştirdikleri
birliktelik projelerinin tümü URGE olarak tanımlanmaktadır.

Kardan Grup olarak URGE projelerinin oluşturulma sürecinin en başından itibaren yer alabilecek alt yapı ve yeterliliğe sahip
bulunmaktayız.
URGE projeleri;
1- İhtiyaç Analizi
2- Öğrenme
3- Pazarlama
aşamalarına ait alt projelerden oluşmaktadır. Bu iş birliğinin tümü; ortak ihtiyaçların, birlikte öğrenme ve gelişme süreci ile takip edilmesi
daha sonrasında ise ihracata dönük faaliyetlerin desteklenmesi şeklinde oluşturulmasının sağlanması şeklinde ifade edilebilir.
URGE projelerinin oluşturulması için bu işbirliğine uygun firma ve bu firmaların ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi esastır. Proje yazımı,
uygulama esasları hakkında danışmanlık firmamız tarafından sağlanabilecektir.