OSB Çalışmaları

Ortak endüstriyel çalışma ve iş ortamları ihtiyacının sonucunda oluşmuş kollektif hareketinin nitelikli hareket alanlarına organize sanayi Bölgeleri denilmektedir.
Ülkemizde mevcut mevzuat yapısı çerçevesinde oluşturulan OSB’lerin bünyesinde bulundurdukları firmalara daha üst seviyede katkı oluşturmaları dünya ticareti ile rekabet şartları içerisinde giderek artan önemde yerini almaktadır. Günümüz dünya endüstri alanları kuruluş aşamaları ve kuruluş mevzuatlarının dışında “Sürdürülebilir Sanayi Bölgeleri” kavramı üzerinde durmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sanayi bölgeleri sürdürülebilir yapılarını geniş zaman aralıklarına yaydıkları sürekli revizyon anlayışı ile büyük ölçüde aşabilmişlerdir. Ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ise sürdürülebilirlik önemli bir kavram olmuştur.
Kardan grup olarak OSB lerin 

  1. Envanter çalışmaları (veri tabanı)
  2. Kümelenme çalışmaları
  3. URGE Projeleri
  4. Pazar araştırmaları
  5. Ortak ham madde  temini

Gibi kolektif hareket alanlarında danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.