KÜMELENME

Kümelenmeler; belirli bir alanda bulunan birbiriyle bağlantılı şirketlerin, uzmanlaşmış
tedarikçilerin, servis sağlayıcıların ve bağlı kurumların bir ülkede veya bir bölgede coğrafi
olarak yoğunlaşmalarıdır.

Kardan Grup olarak, Kümelenme sürecinin başlangıcından itibaren iş birliği kuruluşuna hizmet vererek
Envanter Çalışması ve buna bağlı olarak oluşturulacak ihtiyaç analiz raporu ile Kümelenme çalışmasının başlamasını
sağlayacak alt yapıyı oluşturmaktayız. İhtiyaç Analizinin sonucunda kümelenmeye katılacak firmalar için bir süreç yönetimi
ve bu sürece ait projelerle birlikte Kümelenme Projesinin oluşturulması, yazılması, kamu destek kuruluşuna sunulması, takibi-denetimi ve sürecin
her aşamasının raporlandırlması firmamız tarafından üstlenilecek şekilde yönetim modellemesinin oluşturulması sağlanır.