KOBİ DANIŞMANLIĞI

KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları bilgiye ve donanıma zamanında ulaşmalarını
sağlayacak iş ve işlemlerin tümünü danışmanlık hizmetleri kapsamında değerlendirebiliriz.

Bilgi, günümüz iş hayatının en önemli rekabet gücü olarak yer almaktadır.
Doğru ve güvenilir bilginin önemi; işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve
kendilerini koruma yollarına ait katkıları ölçülerinde değerlendirilir. Bu kapsamda
firmammız kendi uygulamamları ve güvenilir iş birlikleri ile,
1- Eğitim
2- Dış Ticaret
3- Kalite Yönetimi ve Belgelendirme
4- Lojistik ve Gümrükleme
5- Çevre
6- İnsan kaynakları
7- İş güvenliği
8- Tanıtım materyalleri ve tanıtım stratejileri

alanlarında işletmelere hizmet vermekteyiz.